Γαστρεντερολογικό Ιατρείο Ιατρού Ιωάννη Γ. Καλλιακμάνη Γαστρεντερολόγος – Ειδικός Ενδοσκόπος

Το ιατρείο μας είναι εξοπλισμένο με πολύ υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπια και επεξεργαστή. Την στιγμή που διεξάγεται η εξέταση εφαρμόζονται άμεσα οι τεχνικές της χρωμοενδοσκόπησης στον οισοφάγο, στόμαχο, λεπτό και παχύ έντερο και οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν πολύ μεγάλη σημασία για περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς.

Η χρωμοενδοσκόπηση, αιχμή του ιατρείου μας, αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική που απαιτεί ειδική εκπαίδευση και δίδει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλοιώσεις που υπάρχουν στο πεπτικό σύστημα ακόμη και σε πολύ πρώιμο στάδιο. Την τεχνική της χρωμοενδοσκόπησης, μου δόθηκε η ευκαιρία να την γνωρίσω, να εκπαιδευτώ και να ασχοληθώ σε βάθος με αυτή σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, σε υπερσύγχρονο και αυτόνομο ενδοσκοπικό τμήμα (Universitat of Mainz-Joh.Gutenberg) δίπλα σε εξειδικευμένους και πρωτοπόρους ενδοσκόπους σε αυτή τη μέθοδο.

Υπηρεσίες ιατρείου

Το ιατρείο μας είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ από την πρώτη ημέρα ύπαρξης του ενιαίου αυτού φορέα.

Εξυπηρετήσαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε χιλιάδες συμπολίτες μας που είχαν ή ακόμη κι αν δεν είχαν ασφαλιστική ικανότητα, πέρα από τυπικότητες και αγκυλώσεις που οφειλόταν στις δυσλειτουργίες του κράτους δεν ανεχτήκαμε να ταλαιπωρηθεί κανείς. Με οργανωτικότητα και πολλή διάθεση προσφέρουμε συμβουλές, υπηρεσίες τελικά λύσεις

Επίσης παρέχουμε έγκυρη διάγνωση με αξιόπιστες δοκιμασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του ιατρείου μας, χωρίς ο ασθενής να χρειάζεται να υποβάλλεται σε πολύμηνες και πολύωρες αναμονές στα νοσοκομεία που εκτελούνται.
Η δυνατότητα εκτέλεσης υπερήχου επιλύει άμεσα σε μια μόλις επίσκεψη,σημαντικά διαφοροροδιαγνωστικά προβλήματα και εκτελείται στο Ιατρείο μας μετά απο ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας αφού προηγήθηκε εξειδίκευση και επιτυχής επίδοση σε εξετάσεις για μη ακτινολόγους ιατρούς στο διακοιλιακό και Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα(EUS).

Στο Γαστρεντερολογικό Ιατρείο μας εκτελούνται ενδοσκοπήσεις (γαστροσκόπηση- κολονοσκόπηση-ορθοσιγμοειδοσκόπηση ) με χορήγηση ήπιας μέθης.

Στο Γαστρεντερολογικό Ιατρείο μας γίνεται δοκιμασία ανίχνευσης του ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού( CLO TEST) κατά την διενέργεια της γαστροσκόπησης.

Επιπροσθέτως, εκτελείται η δοκιμασία αναπνοής –Breath Test , επίσης για την ανίχνευση του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού , χωρίς να απαιτείται η γαστροσκόπηση.

Στην συνολική αντιμετώπιση και διάγνωση του ασθενούς του Γαστρεντερολογικού Ιατρείου , έχουμε ενσωματώσει και την εξέταση με διακοιλιακό υπέρηχο για τα όργανα του πεπτικού συστήματος που υπάρχει η δυνατότητα να εκτελείται στο ιατρείο μας άμεσα.

Εξέταση για ανεύρεση και παρακολούθηση ενεργού φλεγμονής για τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου με την δοκιμασία κοπράνων με τον δείκτη καλπροτεκτίνη.

Τέλος στο ιατρείο μας ,εφαρμόζουμε την προχωρημένη τεχνική της ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης αλλά και την χρωμοενδοσκόπηση με ειδικές χρωστικές.