Χρωμοενδοσκόπηση

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε την προχωρημένη τεχνική της ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης αλλά και την χρωμοενδοσκόπηση με ειδικές χρωστικές.

Η χρωμοενδοσκόπηση αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική που απαιτεί ειδική εκπαίδευση και δίδει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλοιώσεις που υπάρχουν στο πεπτικό σύστημα ακόμη και σε πολύ πρώιμο στάδιο. Την τεχνική της χρωμοενδοσκόπησης, μου δόθηκε η ευκαιρία να την γνωρίσω, να εκπαιδευτώ και να ασχοληθώ σε βάθος με αυτή σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, σε υπερσύγχρονο και αυτόνομο ενδοσκοπικό τμήμα (Universitat of Mainz-Joh.Gutenberg) δίπλα σε εξειδικευμένους και πρωτοπόρους ενδοσκόπους σε αυτή τη μέθοδο. Το ιατρείο μας είναι εξοπλισμένο με πολύ υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπια και επεξεργαστή. Την στιγμή που διεξάγεται η εξέταση εφαρμόζονται άμεσα οι τεχνικές της χρωμοενδοσκόπησης στον οισοφάγο, στόμαχο, λεπτό και παχύ έντερο και οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν πολύ μεγάλη σημασία για περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς.

Ενδεικτικά, εφαρμόζουμε χρωμοενδοσκόπηση για μελέτη οισοφάγου (δυσπλαστικές αλλοιώσεις, πλακώδες καρκίνωμα οισοφάγου, οισοφάγος Barrett) στην μελέτη του στομάχου π. χ λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, δυσπλαστικές αλλοιώσεις στομάχου ,MALT λέμφωμα ,πρώιμο γαστρικό καρκίνο κλπ.
Επίσης ,πολύ περισσότερο σημαντική είναι η χρωμοενδοσκόπηση στις αλλοιώσεις του παχέος εντέρου, που είναι και το ειδικό ενδιαφέρον του ιατρείου μας( ανίχνευση κονδυλωμάτων, χαρακτηρισμός αλλοιώσεων και πολυπόδων παχέος εντέρου, δυσπλαστικές αλλοιώσεις σε ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα)