Χαμηλή κολονοσκόπηση ή Ορθοσιγμοειδοσκόπηση

Η ορθοσιγμοειδοσκόπηση είναι μια εύκολη, γρήγορη και ανώδυνη εξέταση που εξετάζει τα πρώτα 40-50 εκατοστά του παχέος εντέρου. (ορθόν και σιγμοειδές)

Χρειάζεται συνήθως ένας χαμηλός υποκλυσμός ώστε να το μέρος αυτό του εντέρου να είναι καθαρό από βλέννες και κοπρανώδες περιεχόμενο και να γίνει έτσι όσο γίνεται περισσότερο διαγνωστική η εξέταση από τον γαστρεντερολόγο.

Επίσης στο ιατρείο μας ,αυτή η εξέταση γίνεται και σε επείγουσα βάση χωρίς να προηγηθεί κάποιος υποκλυσμός ή προετοιμασία όταν θέλουμε ένα διαπιστώσουμε, άμεσα αιτία της αιμορραγίας που μας αναφέρει οπ ασθενής.

Έχει παρατηρηθεί ότι το 35% των καρκίνων του παχέος εντέρου ευρίσκονται στο ορθοσιγμοεδές , άρα μια ανώδυνη σχετικά και εύκολα επαναλήψιμη εξέταση δίδει πολλές πληροφορίες για πολύποδες μικρούς δυνητικά κακοήθεις ή για ευμεγέθεις πολύποδες με κακόηθες δυναμικό ή για την ύπαρξη ήδη κακοήθειας στο ελεγχθέν τμήμα του παχέος εντέρου.

Επιπροσθέτως η ορθοσιγμοειδοσκόπηση ελέγχει πολύ καλά την περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου , των εσωτερικών αιμορροΐδων ενώ με ειδικές τεχνικές χρωμοενδοσκόπησης ελέγχουμε για πιθανές αλλοιώσεις από τον ιό των κονδυλωμάτων, HPV.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια αρκετά διαδεδομένη εύκολη ανώδυνη εξέταση που παρέχει πολλές πληροφορίες.
Ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς την ηλικία του και την κρίση του ενδοσκόπου ο ασθενής σε 2ο χρόνο μπορεί να υποβληθεί σε ολική κολονοσκόπηση .