Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη

Αποτελεί μια πολύ συχνή ανατομική παραλλαγή στον γενικό πληθυσμό. Πρόκειται για μέρος του στομάχου που ευρίσκεται ανατομικά άνωθεν των σκελών του διαφράγματος. Έχει συνδεθεί η ύπαρξη της διαφραγματοκήλης με παλινδρόμηση και οπισθοστερνικό καύσο.
Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν το ρόλο της διαφραγματοκήλης ως τον κύριο επιβαρυντικό παράγοντα γι την εμφάνιση πεπτικής οισοφαγίτιδας και η πλειονότητα των ασθενών με οισοφαγίτιδα έχει και διαφραγματοκήλη.
Καθώς το μέγεθος της διαφραγματοκήλης αυξάνεται, επιδεινώνεται προοδευτικά και η ανεπάρκεια του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και κατά συνέπεια αυξάνει ο κίνδυνος επεισοδίων παλινδρόμησης. Επιπροσθέτως, η διαφραγματοκήλη παρεμποδίζει την απομάκρυνση τροφώδους υλικού που παλινδρόμησε καθώς αυτό παγιδεύεται στο σάκο της.
Mέσω αυτών των μηχανισμών η διαφραγματοκήλη αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση σοβαρότερων οισοφαγικών βλαβών και ίσως σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης οισοφάγου Barrett.