Οισοφάφος Barrett

Σε ασθενείς με σοβαρή και μακροχρόνια γαστροισοφαγική παλινδρόμηση , η χρόνια φλεγμονή και η απόπτωση του πλακώδους οισοφαγικού επιθηλίου, έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεταπλαστικού κυλινδρικού επιθηλίου στον οισοφάγο που ονομάζεται επιθήλιο Barrett.

Το επιθήλιο αυτό (άρα πρόκειται για ιστολογική στο μικροσκόπιο ,διάγνωση) το υποψιάζεται ο ενδοσκόπος από το σχήμα σαν νησίδα ή σαν γλώσσα που εισέρχεται εντος του υγιούς οισοφαγικού επιθηλίου δηλ. γλωσσίδες του επιθηλίου Barrett ανέρχονται από την οδοντωτή γραμμή προς τον οισοφάγο είτε καταλαμβάνουν κυκλοτερώς τον οισοφάγο.

Το μεταπλαστικό εξειδικευμένο επιθήλιο Barrett συνοδεύει συνήθως μεγάλης διάρκειας και βαρύτητας γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και προδιαθέτει σε ανάπτυξη καρκίνου του οισοφάγου

Εκτιμάται ότι ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου είναι 30-50 φορές μεγαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό και ότι το χρονικό διάστημα για να εξαλλαγεί ο οισοφάγος Barrett σε καρκίνο είναι μεγαλύτερο από 20-30 έτη.

Με ειδικές τεχνικές σαν και αυτές που εφαρμόζουμε στο ιατρείο μας, της χρωμοενδοσκόπησης , είναι δυνατόν να διαγνώσουμε σε πολύ αρχικό και πρώιμο στάδιο αλλοιώσεις που δυνητικά στο μέλλον μπορεί να είναι δυσπλαστικές και προκαρκινικές.