Ηωσινοφιλική Οισοφαγίτιδα

Η δυσφαγία αποτελεί συχνό σύμπτωμα σε ασθενείς με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα.
Ο τυπικός ασθενής με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα είναι ο νέος άνδρας με ιστορικό ατοπίας ή αλλεργιών στο παρελθόν που παραπονείται για συμπτωματολογία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με μερική μόνο ύφεση μετά από τη λήψη αναστολείς αντλίας πρωτονίων δηλ φάρμακων που ανακουφίζουν και θεραπεύουν τα συμπτώματα της παλινδρόμησης. Έτσι θα πρέπει να έχει ο γαστρεντερολόγος την υψηλή κλινική υποψία της πιθανότητας της ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδας και να την αναζητά με γαστροσκόπηση και λήψη βιοψιών από τον οισοφάγο.

Η ενδοσκοπική εικόνα επίσης έχει μεγάλη σημασία διότι είναι σχεδόν παθογνωμονική με επίμηκες αύλακες κατά μήκος του οισοφάγου ή με τα κυκλοτερή “δαχτυλίδια” που προκαλούν με εικόνα που μοιάζει πολύ με την τραχεία ή ακόμη με λευκωπά επάρματα επι του βλεννογόνου του οισοφάγου που αντιπροσωπεύουν ηωσινοφιλικά αποστημάτια λόγω αθροίσεων πολλών ηωσινοφίλων σε συγκεκριμένε περιοχές του οισοφάγου.

Μετά τη διάγνωση η θεραπεία της ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδας είναι η χρήση αναστολεις αντλίας Ι πρωτονίων αλλά και η εφαρμογή ειδικής δίαιτας μετά από κατάλληλη διερεύνηση του αλλεργιολόγου , ενώ μπορούν κατά καιρούς να χρησιμοποιούνται και εισπνοές κορτιζονούχων σκευασμάτων που βοηθούν πολύ στα συμπτώματα των ασθενών.

Σε περιπτώσεις στένωσης του αυλού του οισοφάγου από επιπλοκή ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδας χρειάζεται να γίνει διαστολή με μπαλόνι για την αποκατάσταση της βατότητας του οισοφάγου.