Ενδοσκοπική Πολυπεκτομή

Η ενδοσκοπική πολυπεκτομή είναι η μέθοδος αφαίρεσης πολυπόδων του παχέος έντερου και αποτελεί πρόληψη για τον καρκίνο του παχεος εντέρου.

Η ενδοσκοπική πολυπεκτομή αφορά σε πολύποδες που είναι άμισχοι,έμμισχοι ημιέμμισχοι ή επίπεδοι και γίνεται με την τεχνική της ανύψωσης του πολύποδα μετά από διήθηση διαλύματος φυσιολογικού ορού και αδρεναλίνης στην βάση του πολύποδα με σκοπό την δημιουργία ασφαλούς απόστασης από το τοίχωμα του παχέος εντέρου. Στη συνέχεια περιβροχίζεται ο μίσχος που έχει δημιουργηθεί με έναν συρμάτινο βρόχο και αποκόπτεται ο πολύποδας είτε με ρεύμα είτε χωρίς χρήση ρεύματος (cold snare ) .

Για να χαρακτηριστεί η ενδοσκοπική πολυπεκτομή επιτυχής θα πρέπει ο πολύποδας να αφαιρεθεί σε υγιή όρια σε όλους του άξονες ώστε ο παθολογοανατόμος να έχει μια ολοκληρωμένη και ασφαλή άποψη για την διάγνωση. Επιπροσθέτως, επειδή πρόκειται για μια επεμβατική τεχνική θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα εκείνα ώστε να μειωθούν οι σπάνιες αλλά υπαρκτές επιπλοκές της ενδοσκοπικής πολυπεκτομή δηλ η αιμορραγία και η διάτρηση.

Στο Γαστρεντερολογικό μας Ιατρείο αλλά και στα Ιδιωτικά νοσοκομεία όπου εκτελούμε αυτή την ενδοσκοπική πολυπεκτομή , εξηγούμε πολύ αναλυτικά όλα τα στάδια της τεχνικής και ενημερώνουμε τον ασθενή για τα αδιαμφισβήτητα οφέλη αλλά και τις επιπλοκές και τις πιθανότητες που βιβλιογραφικά είναι γνωστές.

Στο ιατρείο μας αφαιρούμε πολύποδες με ασφάλεια με και χωρίς χρήση ρεύματος(cold snare) ενώ σταθμίζουμε τον πιθανό κίνδυνο για την ασφαλή αφαίρεση των μεγαλύτερων πολυπόδων παχέος εντέρου και αναπρογραμματίζουμε και οργανώνουμε την πολυπεκτομή σε αυτόνομο και καλά εξοπλισμένο ενδοσκοπικό τμήμα .Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ασθενής λαμβάνει σαφείς οδηγίες και δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο.

Η εμπειρία στην τεχνική αυτή αλλά και η εκπαίδευση των ενδοσκόπων για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών είναι πολύ σημαντικές για την ομαλή έκβαση της πορείας του ασθενούς.