Ελκώδης Κολίτιδα

Η ελκώδης κολίτιδα είναι μία μορφή φλεγμονώδους εντερικής νόσου (IBD). Αν και η ακριβής αιτία της ελκώδους κολίτιδας παραμένει άγνωστη έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες.
Χαρακτηρίζεται σχεδόν πάντα από διάρροιες, μερικές φορές αρκετές, με παρουσία αίματος ή/και βλέννας. Η διάγνωση της ελκώδους κολίτιδος, τίθεται από τον γαστρεντερολόγο με λήψη ιστοτεμαχιδίων κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης, η οποία είναι απαραίτητη για να διαγνωσθεί η νόσος , να χαρτογραφηθεί σε ποια σημεία και σε τι έκταση του εντέρου αφορά έτσι ώστε σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες να εφαρμοσθούν οι καλύτερες δυνατές θεραπείες με άμεση ανταπόκριση και ανακούφιση του ασθενούς
Τα ευρήματα κατά την ενδοσκόπηση χαρακτηριστικά έλκη μικρά ή μεγαλύτερα, η προσβολή σχεδόν πάντα της περιοχής του ορθού καθώς και επέκταση της φλεγμονής κατα συνέχεια , αφήνοντας ενίοτε ελεύθερες φυσιολογικές.
Η ελκώδης κολίτιδα παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τη νόσο του Crohn, μια άλλη ασθένεια του παχέος εντέρου. Παλαιότερα πίστευαν ότι επρόκειτο για την ίδια ασθένεια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι δύο διαφορετικές ασθένειες που ανήκουν στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου και παρόλο που έχουν αρκετές ομοιότητες έχουν και αρκετές διαφορές. Η σημαντικότερη διαφορά τους είναι ότι ενώ στην ελκώδη κολίτιδα πάσχει μόνο το παχύ έντερο, στη νόσο του Crohn μπορεί να υπάρχουν βλάβες και στο λεπτό έντερο, το στομάχι ή και στο στόμα.
Υπάρχει μια κληρονομική κατανομή που φτάνει έως και το 17 % και πολύ συχνά οι ασθενείς μπορεί να πάσχουν και από κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα. Το πιο βασικό είναι να τεθεί άμεσα η διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας και στη συνέχεια να εφαρμοσθούν οι ενδεδειγμένες θεραπείες οι οποίες έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και η επιλογή τους ακολουθεί μια κλιμάκωση που την υποδεικνύει η βαρύτητα των συμπτωμάτων τους ασθενοούς. Υπάρχουν αρκετά όπλα στην φαρέτρα του γαστρεντερολόγου που καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό να προκαλέσει ύφεση της νόσου με αποτέλεσμα ο ασθενής να μπορέι να έχει την καθημερινή ποιότητα ζωής που είχε απολέσει.
Στο Γαστρεντερολογικό μας ιατρείο χειρίζεται αρκετούς ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και το ειδικό μας ενδιαφέρον είναι η ανίχνευση μετά από πολλά έτη νόσου , πιθανών δυσπλαστικών αλλοιώσεων στον βλεννογόνο του εντέρου.
Η εφαρμογή των προηγμένων μεθόδων χρωμοενδοσκόπησης και ψηφιακής χρωμοενδοσκόπησης που διαθέτουμε στο ιατρείο μας δίνουν την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης αυτών των επικίνδυνων δυνητικά δυσπλαστικών αλλοιώσεων.